Selectează o Pagină

Loading

Duminică, 21 mai 2023, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Melania Romana” din Ragusa, păstorită de către Preacucernicul Părinte Paroh și Protopop Neculai Chilicos.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vorbit despre duminicile pregătitoare Pogorârii Duhului Sfânt care, pe de o parte, arată că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și este mărturisit ca atare, pe de altă parte, evidențiază darurile pe care Fiul lui Dumnezeu le aduce în lume prin Întruparea, Pătimirea, Moartea și Învierea Sa. Evanghelia de la Ioan citită în această perioadă pascală – denumită de către exegeți „cartea semnelor” prin faptul că vorbește despre aceste semne (semeia), denumite ca atare în Evanghelie, pe care Mântuitorul le săvârșește asupra creației Sale – încredințează pe cei care ascultă cuvântul Domnului de lucrarea învietoare (făcătoare de viață) a lui Dumnezeu în Iisus Hristos prin activitatea Sa în lume.

Evanghelia citită în această duminică (Ioan 9, 1-38) îl arată pe orbul vindecat că își mărturisește credința în  Fiul lui Dumnezeu și I se închină Lui ca unui „Dumnezeu și Împărat”, fapt ce amintește de credința mărturisită la Taina Sfântului Botez. Această mărturisire și doxologie a lui Iisus Hristos ca Dumnezeu și Împărat stă la baza botezului credinței și a identității creștine și conștientizează pe fiecare botezat în analogie cu orbul devenit văzător de Dumnezeu, de darurile primite în această spălare în apele baptismale.

Ierarhul a subliniat însemnătatea darului pe care îl primim la naștere, acela de a vedea creația lui Dumnezeu, însă, oricât de prețios și vital ar fi darul vederii trupești, cu mult mai mult este valoros darul vederii sufletești, fapt reliefat în Taina Sfântului Botez prin ungerea ca pecetluire cu Sfântul și Marele Mir peste organele de simț, în cazul de față, prin pecetea darului Sfântului Duh la ochi. Pecetluirea cu darul Sfântului Duh lucrează în simțurile cele sufletești și le dezvoltă organic într-o creștere duhovnicească spre a vedea/contempla cele ce nu se văd cu ochii trupești, lucru arătat în taina închinării/contemplării/grafiei Sfintelor Icoane.

Preasfinția Sa a sfințit în această zi pascală iconostasul Bisericii din Ragusa.

Întreaga predică poate fi ascultată mai jos

La sfârșit, Preacucernicul Părinte Paroh, a mulțumit Preasfințitului Părinte, precum și tuturor celor prezenți pentru darurile lui Dumnezeu revărsate în sânul acestei comunități binecuvântate și cu un iconostas, oferit prin jertfa credincioșilor și sfințit prin pecetluirea Duhului din mâna Episcopului.

Departamentul de Comunicare și Imagine al EORI


ro_RORO
Copy link