Selectează o Pagină

Loading

1 ianuarie Sfântul Vasile cel Mare (+389, autor atât al Liturghiei care-i poartă numele, cât şi al unui mare număr de rugăciuni, cuprinse atât în Molitfelnic, cât şi în Ceaslov, purtând titlul „Facere a lui Vasile cel Mare”)

16 ianuarie Sf. Mc. Danact, citețul, sec. II

18 ianuarie Sfântul Atanasie al Alexandriei (+374, a contribuit la înfrumuseţarea şi omogenizarea cântării bisericeşti, întărind autoritatea ei în Biserică, lui fiindu-i atribuit troparul „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară!”);

23 ianuarie Sfântul Clement Alexandrinul (+215, autor al unui imn în şase strofe, închinat Mântuitorului Hristos, în cuprinsul lucrării sale Pedagogul);

25 ianuarie Sfântul Grigorie de Nazianz (+390, este în mod indirect autorul multor imne şi cântări intrate în cult, căci deşi el n-a scris imne în mod special, a ţinut cuvântări şi predici cu texte poetice, atât de frumoase, încât textul lor a fost însuşit de imnografi, aceştia compunându-le doar muzica; aceste texte sunt extrase din Cuvântările sale la Ziua învierii sau la Naşterea Domnului, ale căror cuvinte i-au inspirat pe melozii de mai târziu, precum Ioan Damaschin, Cosma de Maiuma, ş.a.);

28 ianuarie Sfântul Efrem Sirul (+373, a scris peste 80 de imne în cinstea Maicii Domnului, peste 27 de imne închinate Naşterii Domnului, 13 imne închinate Botezului Domnului; a scris de asemenea imne închinate Păresimilor, Azimelor, Răstignirii şi Învierii, peste 50 de imne despre Biserică şi peste 50 împotriva ereziilor, afirmând dreapta credinţă a Bisericii);

29 ianuarie Sf. Mc. Mochie citețul (312)

3 februarie Sf. Mc. Celerin citețul, Africa, 205, dimpreună cu Sf. Mc. Larentin și Ignatie

11 februarie Sf. Cuv. Chedmon, imnograful, Anglia, 680

11 martie Sf. Sofronie, Patriarhul Ierusalimului (+638, a scris foarte multe Triode, precum şi numeroase tropare şi idiomele la Naşterea Domnului şi la Vinerea Mare şi stihira întâia la Sfinţirea cea mare a apei, din ziua Bobotezei; lui îi este atribuită de asemenea marea rugăciune de Sfinţire a apei de la Bobotează);

17 martie Sf. Cuv. Teostirict imnograful, mărturisitor pentru sfintele icoane, sec VIII

1 aprilie Sf. Cuv. Gherontie canonarhul, de la Lavra Peșterilor

4 aprilie Iosif, scriitorul de cântări (+883, a compus 48 de Canoane pentru Mineie, cântările din toate zilele Pentricostarului, Canoane la Acatistele Sfintei Fecioare şi a Sfinţilor Îngeri, Canoane de pocăinţă la Sfântul Ioan Botezătorul, la Sfânta Cruce, la Sfântul Nicolae şi la toţi sfinţii; i se atribuie peste 214 canoane);

5 aprilie Sf. Mc. Teodul citețul, (cu Agatopod)

13 aprilie Sf. Mc. Maxim citețul, cu Cvintilian și Dada, Durostor, 304

21 aprilie Sf. Dezideriu citețul, 305,

27 aprilie Sf. Mc. Polion, citețul, Panonia, Serbia, 303\305

30 aprilie Sf. Cuv. Clement, făcătorul de canoane, sec. IX

3 mai Sf. Mc. Timotei citețul, 298,

5 mai Sf. Mc. Iovinian citețul, 304,

8 mai Sf. Cuv. Mil, făcătorul de cîntări

12 mai Sfântul Gherman   al Constantinopolului;  

18 mai Sf. Cuv. Arsenie, imnograful, Mănăstirea San Filippo, 820

1 iunie Sf. Iustin Martirul şi Filosoful (+163, autor al unor imne şi reguli de cântare, cuprinse în lucrarea Psaltis);

9 iunie Sfântul Chiril al Alexandriei (+444, căruia i se atribuie introducerea în cult a imnului „Născătoare de Dumnezeu Fecioară”);

11 iunie Soborul Maicii Domnului și arătarea cântării Axion Estin prin Sf. Arhanghel Gavriil, 982,

14 iunie Sfântul Metodie, patriarhul Constantinopolului (+846, alcătuitorul rânduielilor pentru venirea la credinţa ortodoxă a necreştinilor, precum şi al Mărimurilor la laudele din 21 mai; potrivit unor liturgişti el a compus şi rânduiala slujbei Logodnei şi a Cununiei);

16 iunie Sf. Mc. Tigrie și Eutropie, citeți ai Sf. Ioan Gură de Aur, 404

18 iunie Sf. Cuv. Leontie, canonarhul de la Lavra Peșterilor, Kiev

23 iunie Sf. Mc. Atanasie citețul, Cipru, 302

3 iulie Sf. Amablie preotul protopsalt al catedralei din Clermont, 475 ?

3 iulie Sfântul Anatolie, Patriarhul Constantinopolului (+458, autor al stihirilor numite „anatoliceşti” – anatoulika sau „ale lui Anatolie” şi al Troparelor Învierii, care se cântă sâmbăta la Vecernie);

4 iulie Sfântul Andrei Criteanul (+740, care a compus Canonul cel Mare al Săptămânii a cincea din Postul cel Mare şi stihuri pentru următoarele Praznice: Naşterea Domnului, Întâmpinarea Domnului, Înălţarea Sfintei Cruci, Naşterea Maicii Domnului);  

15 iulie, Sf. Ier. Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului, fratele Sf. Teodor Studitul, 830\832

16 iulie Sf. A(n)tinoghen Martirul, episcopul Sevastiei (+311, autorul imnului Lumină lină, din cadrul slujbei Vecerniei);

2 august împăratul Justinian cel Mare (care alcătuieşte imnul „Unule Născut”, cu scopul combaterii ereziei monofizite); împăratul Iustin al II-lea (+578, care introduce în Sfânta Liturghie Imnul Heruvic, „Noi care pe heruvimi” şi chinonicul „Cinei Tale celei de taină”);

17 august Sf Tbelie, teolog și imnograf, Georgia

7 septembrie Sf. Cuv Casiana, făcătoarea de cântări, sec IX,

1 octombrie, Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița

1 octombrie Sf. Cuv. Ioan Cucuzel,

1 octombrie Sfântul Roman Metodul „scriitorul de cântări” sau „dulce cântăreţul” (a fost episcop al Smirnei în prima jumătate a secolului al Vl-lea; el a compus aproape 1000 de imne, la Praznicele Mântuitorului, ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor, multe dintre ele păstrându-se până astăzi; este socotit creatorul condacelor şi icoaselor, cel mai frumos dintre acestea fiind Condacul Crăciunului: „Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte”; a mai compus de asemenea condace la Bobotează şi la Întâmpinarea Domnului, la sărbătoarea sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la Duminicile lăsatului sec de carne şi a Floriilor, la ziua Învierii şi a Înălţării Domnului la cer, ş.a.);

5 octombrie Ioan Monahul, arhiepiscopul Evhaid(t)ei (sec. IX, care a alcătuit 24 de canoane de umilinţă închinate Mântuitorului, precum şi Canonul îngerului Păzitor; el a făcut de asemenea şi o codificare a Mineielor, sistematizând Canoanele compuse până în vremea sa);

11 octombrie Sf. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei (+843, autor a peste 130 de canoane din Mineie);

12 octombrie Sf. Ier. Cosma de Maiuma sau Melodul (+781, a scris Canonul Crăciunului, Canoane la Botezul Domnului, la Întâmpinarea Domnului, la Duminica Floriilor, la Joia Mare, la Înălţarea la cer şi la Schimbarea Domnului la faţă; lui îi este atribuită partea introductivă a Axionului);

25 octombrie Sf. Ier. Gheorghe, făcătorul de canoane, episcop de Amastris

25 octombrie Sf. Mc. Marcian citețul

1 noiembrie sf. Nicolae imnograful din Georgia

9 noiembrie Simeon Metafrastul (+970, căruia îi este atribuit canonul Cuvioasei Maria Egipteanca şi a unor rugăciuni din Canonul Sfintei Împărtăşanii);

11 noiembrie Teodor Studitul (+826) -cei doi fraţi studiţi (Sf. Ier. Iosif – 15 iulie) sunt socotiţi autorii Triodului, în sensul că au adunat tot ce se cânta până la ei în Sfântul şi Marele Post, punând imnele în rânduială, adăugând şi compoziţiile lor proprii: canoane, stihiri, tropare şi tricântări;

13 noiembrie Sfântul Ioan Gură de Aur (407, autor al Liturghiei care-i poartă numele şi a unui mare număr de tropare, cântate la slujbele de noapte, fiind alcătuite pentru combaterea arianismului; a alcătuit de asemenea rugăciuni şi cântări cuprinse în Molitfelnic, purtând titlul „Facerea lui Ioan Gură de Aur”);

18 noiembrie Sf. Mc. Alfeu, citețul din Cezareea Palestinei

4 decembrie Sfântul Ioan Damaschinul (+749,   este   alcătuitorul   unei impresionante opere imnografice, îmbunătăţind mare parte dintre operele existente, compunând pe lângă acestea şi altele noi; astfel el a compus: Canoanele Învierii celor opt glasuri din Octoih, stihiri sau apostihii pentru Vecernie şi Utrenie, dogmaticile celor opt glasuri, Canoane la Naşterea, Botezul Domnului, la Înălţare, la Cincizecime şi Schimbarea la faţă, la Adormirea Maicii Domnului, ş.a, troparele de umilinţă, axionul „De tine se bucură” de la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare; a completat de asemenea cântările de la Slujba înmormântării);

7 decembrie Sfântul Ambrozie al Mediolanului (+397, care introduce cântarea antifonică în biserica din Milano, care s-a extins mai apoi în tot Apusul, alcătuind şi imne proprii, printre care „Pe Tine Dumnezeule Te lăudăm”);

12 decembrie Sf. Mc. Sinesie citețul, 275

14 decembrie Sf. Ier. Fortunat imnograful, episcop de Poitiers, 610

17 decembrie Sf. Mc. Alfie citețul din Cezareea

20 decembrie Sfântul Ignatie Teoforul (+107), autor de Cântări şi Imne, introducând în Biserică cântarea antifonică, adică alternată între grupurile de credincioşi, bărbaţi şi femei);

29 decembrie Sf. Ier. Gheorghe făcătorul de cântări, Nicomidia, sec. IX

Sfinți neidentificați

 

Gheorghe, episcopul Siracuzei (+669, autorul a numeroase tropare la Naşterea şi Arătarea Domnului, la Sfântul Dumitru, ş.a.);

Ştefan Graptul, Mitropolit al Niceii (+843, este autor al Canoanelor Sfinţilor Îngeri pentru cele opt glasuri ale Octoihului);

Iosif Graptul, scriitorul de cântări sau Imnograful (alcătuitor a multe canoane întru cinstirea sfinţilor din Mineie, a Canoanelor celor opt glasuri pentru zilele de rând ale săptămânii, din Octoih; de la el se păstrează 175 de Canoane);

Mitrofan Mitropolitul Smirnei (sec. IX, alcătuitor al Canoanelor din Octoih ale Sfintei Treimi de la Miezonopticile Duminicilor);

Sfântul Serghie, Patriarhul Constantinopolului (610-638), autorul Acatistului Maicii Domnului şi a unei frumoase cântări de mulţumire şi laudă către Sfânta Fecioară) https://ro.orthodoxwiki.org/Serghie_I_al_Constantinopolului


Surse:

http://teologie.do.am/publ/teologia_liturgica/sfintii_imnografi_si_melozi_bisericesti/69-1-0-4914

https://doxologia.ro

https://edituradoxologia.ro/o-pecete-teologiei-bizantine-autentice-lumina-tiparului

Calendarul Tuturor Sfinților, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, 2018, Roma; Calendarul Tuturor Sfinților de peste an și locurile din Italia unde se pot cinsti moaștele lor, ed. Grafitalia 2000, Roma.

 

 

ro_RORO
Copy link