Selectează o Pagină

Loading

Sfântul Ierarh Felix a fost primul episcop de Como, așa cum reiese din inscripția gravată pe relicvariul Sfinților Mucenici Carpofor, Exantie, Casie, Licinie, Sever și Secund (7 aug.), protomartirii din Como:

EXTAT ET HIC FELIX, DIVINUS DUCTUS HABENIS

VERBUM DIVINUM STUDUIT QUI DICERE PRIMUS

COMI; NAMQUE BONUS PRIMUS FUIT ILLE PATRONUS

IN COELIS FELIX; MERITO FUIT NOMINE FELIX.

 Hirotonit de Sfântul Ambrozie al Mediolanului (7 dec.) la 1 noiembrie 386 cu scopul de a-l trimite pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu în zonele care fuseseră foarte puțin evanghelizate, sfântul va merge la Como, unde, cu un secol înainte predecesorul Sfântului Ambrozie, Sfântul Ierarh Maternian (18 iul.) trimisese pe Sfântul Fidel (7 aug.) dimpreună cu alți supraviețuitori din Legiune Tebană, pentru a întări comunitatea creștină locală [1]. Putem spune astfel că, Biserica din Milano este Biserică-Mamă pentru comunitatea din Como.

Sfântul Felix, după o perioadă de  persecuții asupra creștinilor, pune bazele comunității din Como, o comunitate bazată pe o populație eterogenă, păgână, așezată pe traseul vechii Via Regina, principala arteră de comunicare dintre Cremona și Chiavenna. Misiunea Sfântului Felix nu a fost una ușoară, chiar el mărturisind în una dintre scrisorile adresate Sfântului Ambrozie că duce lipsă de preoți și diaconi care să săvârșeasca Sfânta Liturghie în mod corespunzător, de aceea Sfântul avea în vedere și formarea acestora. Un alt indiciu al acestei situații este faptul că, exista un singur baptisteriu, și anume, cel de la biserica San Carpoforo. Tot din corespondența avută cu Sfântul Ambrozie, reiese că Sfântul Felix era implicat în special în predicarea Cuvântului, nelăsând însă mai prejos organizarea comunității sale. Printre primele sale acțiuni s-a numărat și recuperarea sfintelor moaște ale Sfinților protomartiri amintiți mai sus. Pentru a le așeza într-un spațiu corespunzător, a construit basilica San Carpoforo pe locul unui templu păgân închinat zeului Mercur. Acest lucru a presupus eliminarea cultului preexistent, tot aici stabilind și sediul episcopal.

Prietenia Sfinților Ierarhi Ambrozie și Felix nu s-a limitat doar la organizarea comunității din Como, în 387 cei doi dimpreună cu Sfântul Ierarh Vasanie coliturghisesc la sfințirea primei catedrale din Lodi. Tot în același an, Sfântul Ambrozie îi încredințează Ierarhului Felix moaștele Sfinților Mucenici Nadorie și Felix (12 iul.) pentru a fi duse comunității din Griante. Într-o scrisoare a Sfântului Ambrozie, atribuită aceluiași an, îi mulțumește lui Felix pentru coșul cu trufe trimis, exprimându-și dorința de a se vedea mai des.

Sfântul Ierarh Felix a luat parte la sinodul de la Milano din 390, în cadrul căruia s-a condamnat erezia lui Giovinian, care, nega importanței monahismului și a celibatului.

Sfântul Felix a trecut la Domnul pe 8 octombrie 390 și a fost înmormântat în biserica construită de el, alături de Sfinții protomartiri. în 1932 rămășițele sale au fost puse într-un relicvariu nou și așezate sub altarul principal din noua biserică parohială Santi Carpoforo e Brigida din Camerlata – Como. Sfântul Felix mai este prăznuit și pe 14 iulie.

Presb. Andreea Tatiana Stîngă

[1] Ei au fost prinși mai apoi și martirizați în timpul lui Dioclețian în anii 303-305.

ro_RORO
Copy link