Selectează o Pagină

Loading

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop SILUAN al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, joi, 16 martie 2023, a avut loc cea de-a IV-a întâlnire duhovnicească organizată de către Asociația Nepsis Italia, dedicată tinerilor, din seria intitulată: „Căci umblăm prin credință, nu prin vedere” (2 Cor. 5, 7), găzduită de parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Roma (II).

În prima parte a întâlnirii, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a convorbit cu tinerii pe tema:  Imne din Triod cu folos catehetic și duhovnicesc, descoperind împreună, prin lectură, însemnătatea și bogăția duhovnicească a imnelor liturgice din săptămâna a treia a Postului Mare. 

Întâlnirea s-a desfășurat într-un raport de interacțiune, între tinerii citind imne, iar Preasfințitul Siluan deslușindu-le înțelesurile lor duhovnicesc-teologice. În cadrul acestor semnificații, Preasfinția Sa a vorbit despre relația veșnică, de iubire, ca dăruire și primire, în interiorul vieții Sfintei Treimi, ca Izvor pururea revărsat spre inimile tuturor celor care I se deschid; despre dobândirea conștiinței puterii invocării Numelui Domnului în rugăciunea zilnică, mijloc de biruință a patimilor și de manifestare a iubirii autentice față de aproapele (inclusiv față de cei care ne sunt ostili); despre semnificația postirii, alături de importanța bucuriei în actul ascetic de înfrânare și de nevoință. 

Preasfințitul Părinte a vorbit și despre însemnătatea unor termeni liturgici folosiți în cult, de meditația la cuvintele de rugăciune pe care le rostim și, mai ales, atenția la modul cum le rostim și la filtrarea/discernerea lor personală. A evidențiat, de asemenea, rolul propovăduirii și al mărturiei creștine față de cei din jurul nostru.

O importanță deosebită s-a acordat și crizei de sens, frecventă în rândul tinerilor, și soluționării acesteia, prin racordarea inimii la Hristos – Sensul și Rațiunea după și prin care toate s-au alcătuit –, manifestată prin rugăciunea, adică iubirea și compătimirea pentru ceilalți, ca solidaritate și refacere armonioasă a relațiilor inter-umane separate de păcat. 

Toate aceste teme imnologice dezvoltate și reîmprospătate tinerilor constituie o pregustare, prin Săptămâna Sfintei Cruci a Domnului Iisus Hristos – rânduită în mijlocul parcurgerii celor 40 de zile de postire, respectiv la înjumătățirea Postului Mare -, de roadele duhovnicești de la capătul Postului și de pregătire tot mai intensă pentru Pătimirile cele de viață făcătoare ale Domnului și pentru Liturghia pascală din noaptea Învierii Domnului.  

În cea de-a doua parte a întâlnirii, tinerii – atât cei prezenți, cât și cei care au urmărit online, prin transmisia live – au adresat întrebări Preasfințitului Părinte, în scopul dobândirii unor călăuze și lămuriri, în viața lor duhovnicească, aflată la început de maturitate și responsabilitate, în parcursul rânduit atât pentru fiecare, cât și pentru toți împreună de Bunul Dumnezeu. 


Lemnului pe care și-a întins preacuratele palme Fiul tău, Preacurată, răstignindu-Se pentru noi, acum cu credință ne închinăm; dăruiește-ne nouă pace, ca să ajungem și la preacinstitele Patimi, cele de mântuire lumii, și să ne închinăm zilei Paștilor celei luminoase și lumii de bucurie, celei numite cu Numele Domnului și purtătoare de lumină (fragment din slujba Utreniei din Duminica a treia a Postului Mare)


ro_RORO
Copy link