Selectează o Pagină

Loading

Luna aceasta s-a deschis sesiunea de pre-înscriere la cursurile de Teologie Pastorală ale Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Se pot înscrie absolvenții de liceu sau ai unei alte facultăți, indiferent de vârsta. Facultatea are o secție unică: Teologie Pastorală, destinată formării viitorilor slujitori ai Bisericii precum și viitorilor profesori de religie (valabil acolo unde se predă credința ortodoxă în școli) sau cateheți și catehete, în parohii și este deschisă atât bărbaților cât și femeilor.

Studiile sunt împărțite în două cicluri de câte doi ani: primul dedicat disciplinelor istorice și al doilea disciplinelor sistematice.

Admiterea se va face în două etape:

 1. În luna mai(perioadă exactă urmează să fie anunțată), se va face înscrierea, individual, pe platforma web a Universității din București, dedicată românilor de pretutindeni;
 2. Între 3-5 iulie a.c., cei care vor fi deja înscriși pe platformă și acceptați, se vor prezenta la Roma pentru colocviile de admitere.

În sesiunea de pre-înscriere se vor trimite documentele cerute, canate în format PDF la adresa de e-mail: ftoub.roma@unibuc.ro

Pentru mai multe informații, precum și suport în completarea și trimiterea documentelor, vă puteți adresa părintelui Horia Grădinaru: tel. +39 339 665 30 92.


Acte necesare înscrierii

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” – Roma

Sesiunea mai/iulie 2023

 

 1. Diplomă de Bacalaureat (BAC) în original sau Diplomă echivalentă (EBAC) din străinătate (original + traducere legalizată). În cazul diplomelor obținute în străinătate, deși nu este obligatoriu, recomandăm echivalarea lor la Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (https://www.cnred.edu.ro). Pentru cei care nu sunt încă în posesia diplomei, se va prezenta certificatul de absolvire sau o adeverință de bacalaureat (ABAC), care va specifica media generală obținută la examenele finale.
 1. Foile matricole (FM) din toți anii de Liceu în original (+ traducere autorizată, dacă sunt emise într-o limbă străină)
 2. Certificat de Naștere (CN) – copie (+traducere autorizată, dacă este emis într-o limbă străină)
 3. copii după Pașaport CRDS sau străin sau Carte de identitate (CI) străină sau atestat de sejur sau alt document similar care să ateste domiciliul sau reședința candidatului în străinătate (DR).
 4. (dacă numele de familie este schimbat) Certificat de căsătorie (CC) – copie (+traducere autorizată dacă este emis într-o limbă străină)
 5. Declarație de asumare a identității culturale române (DI),
 6. Declarația privind autenticitatea documentelor (DA) transmise
 7. Adeverință medicală (AM) care să ateste starea bună de sănătate și în particular absența oricărei afecțiuni cronice (infecțioase sau psihice) care să constituie un impediment în urmarea cursurilor universitare.
 8. Certificat de botez (CB) – copie sau, dacă este imposibil de obținut certificatul, se poate aduce o adeverință (AB) substitutivă eliberată de pr. paroh.
 9. Binecuvântarea arhierească (BA) Se obține la solicitarea candidatului și la recomandarea pr. Paroh/duhovnic. Acesta din urmă va trimite ambele documente la Cancelaria Eparhiei de apartenență în vederea obținerii binecuvântării Chiriarhului locului.
 10. fișa de înscriere (FI)
 11. declarația de reședință (DR)
 12. declarația cu privire la studiile urmate (DSU)
 13. fotografii imprimate (se vor aduce fizic doar la examenul de admitere)

 

Nota bene: Toate documentele de mai sus trebuiesc trimise în prealabil, în format pdf, scanate individual, la adresa: ftoub.roma@unibuc.ro. Fiecărui act trebuie să-i corespundă un singur fișier.

La examenul de admitere vor trebui aduse și originalele solicitate; actele de studii originale vor rămâne în arhiva Universității pe toată durata studiilor.


 

 

ro_RORO
Copy link