Selectează o Pagină

Loading


Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea la tine să vie. Să nu întorci fața ta de la mine; ori în ce zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea ta;
Ori în ce zi te voi chema, degrab mă auzi;
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte; Doamne, ca să ajuți mie grăbește;
Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu;
Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce voiesc mie rele; 
Auzi, Doamne, glasul meu, cu carele am strigat; miluiește-mă și mă auzi;
ie a zis inima mea: Pre Domnul voi căuta; căutat-a pre Tine fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta;
Ajutorul meu fii, să nu lepezi pre mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu;
Tu ești scăparea mea de necazul ce mă cuprinde; bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat;
Întru Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei blânzi și să se veselească; 
Căutat-am pre Domnul, și m-a auzit, și din toate necazurile mele m-a izbăvit;
Ochii Domnului spre cei drepți, și urechile Lui spre rugăciunea lor;
Multe sunt necazurile drepților, și din toate acelea va izbăvi pre ei Domnul;
Izbăvi-va Domnul sufletele robilor săi, și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc spre Dânsul;
Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea la tine să vie. Să nu întorci fața ta de la mine; ori în ce zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta;
Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție; 
Pleacă spre mine urechea Ta și mă mântuiește;
Că întărirea mea și scăparea mea ești Tu;
Ochii Domnului spre cei drepți, și urechile Lui spre rugăciunea lor;
Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu; Doamne, nu zăbovi;
Să se umple gura mea de laudă, ca să cânt slava Ta, toată ziua mare cuviința Ta; 
Iar eu pururea voi nădăjdui spre Tine şi voi înmulţi lauda Ta;
Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta;
Bucura-se-vor buzele mele când voi cânta Ție, și sufletul meu carele ai mântuit;Și încă și limba mea toată ziua va cugeta dreptatea Ta, când se vor rușina și se vor înfrunta cei ce caută cele rele mie;
Că mila şi adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate.
Whatsapp
Telegram
Telegram
Telegram
Youtube
Instagram
ro_RORO