Selectează o Pagină

Loading


Doamne Iisuse Hristoase, Care prin sfinţii Tăi ucenici şi apostoli ai rânduit ca în Biserica Ta cea sfântă să se aşeze episcopi spre slujirea sfintelor Tale Taine, spre înnoirea preoţiei, spre propovăduirea Evangheliei, spre supravegherea, apărarea şi predarea din neam în neam a credinţei celei adevărate, caută şi spre părintele şi păstorul nostru, episcopul (N) şi umple inima lui cu harul Duhului Tău cel Sfânt. Varsă în sufletul lui credință vie, nădejde tare, dragoste sfântă și tărie neclintită. Dă lui să fie un păstor adevărat după bună plăcerea Ta, ca să ne cârmuiască pe calea mântuirii cu înțelepciune şi pricepere, cu răbdare şi cu blândeţe, iar noi să-i fim bucurie și mângâiere în ziua cea mare, când vei veni să judeci pe cei vii și pe cei morți, pe păstori și pe credincioși, pe fiecare după faptele lui. Păzeşte-l pe dânsul întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept lămurind cuvântul adevărului Tău şi dă-i lui ca, pentru păstorirea lui credincioasă, să dobândească cununa fericirii Tale celei veșnice. Că tu eşti Păstorul cel Bun al Bisericii Tale şi Ţie Slavă înălţăm, împreună şi Tatălui şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

ro_RORO
Copy link