Selectează o Pagină

Loading


Doamne, îndreptează-ne pe noi, precum o maică gingaşă îndreptează pe pruncii săi cei mici. Dă fiecărui suflet a cunoaşte bucuria venirii Tale şi puterea ajutorului Tău. Dă răcorire îndureratelor suflete ale norodului Tău şi pe toţi ne învaţă în Duhul Sfânt a Te cunoaşte. Strâmtorează-se sufletul omului pe pământ, Doamne, şi cu mintea nu se poate întări întru Tine, căci nu Te ştie pe Tine şi a Ta bunătate. Mintea noastră este întunecată de pământeştile griji şi nu putem a înţelege plinătatea iubirii Tale. Tu pe noi ne luminează. Milosârdiei Tale toate îi sunt cu putinţă. Tu ai zis în Sfânta Evanghelie că morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi vor învia; fă acum ca moarte sufletele noastre să audă glasul Tău, şi să învieze întru bucurie. Spune, Doamne, lumii: «Iartă-se tuturor păcatele», şi se vor ierta. Sfinţeşte-ne pe noi, Doamne, şi toţi sfinţiţi vor fi, în Duhul Tău, şi Te vor slăvi pe pământ toate popoarele Tale şi voia Ta va fi pe pământ precum în cer, căci Ţie toate cu putinţă sunt. Amin.

ro_RORO
Copy link