Selectează o Pagină

Loading


Doamne, Iisuse Hristoase, Tu ai dat Bisericii Tale păstori duhovnicești care să călăuzească pe credincioși pe cărările mântuirii; dă-le lor Harul Tău cel Sfânt, că să împlinească cu râvnă și dragoste dregătoria și slujirea lor sfântă, ca să fie mijlocitori la Tine pentru noi; și cu rugăciunile lor și viața lor evlavioasă să abată mânia Ta de la noi; să strălucească în mijlocul nostru cu podoaba tuturor virtuților, iar noi să-i urmăm pe ei pe calea cea bună. Binecuvintează însutit și răsplătește ostenelile lor cele ştiute şi neştiute, ca în ziua dreptei Judecăți să dăruiești lor și nouă, bucuria și fericirea sfinților care au bineplăcut Ție în veci. Pomeneşte, Doamne, şi pe preotul nostru (N) şi pentru rugăciunile lui mântuieşte- ne pe noi şi lumea Ta. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie Slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

ro_RORO
Copy link