Selectează o Pagină

Loading


Doamne Iisuse Hristoase, Fiule, Unule-Născut al Tatălui celui fără de început, Tu ești cel ce prin gura prorocului Tău David ai zis: Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară. Tu ai zis și prin gura fericitului Pavel, Apostolul: Cel ce nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și iarăși Tu ai zis cu preacurata gura Ta: Fără̆ de mine nu puteți face nimic. Doamne, Doamne, ascult din tot sufletul și din toată inima dumnezeieștile Tale cuvinte și cu umilință̆ alerg la bunătatea Ta și strig Ție: ajută-mi mie, păcătosului, cu darul Tău, să găsesc un loc de muncă ca să-mi pot ajuta familia și nici de milostenie să nu uit și Ție Slavă să înalț̦, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

ro_RORO
Copy link