Selectează o Pagină

Loading

Scrisoare pastorală a Sinodului Mitropolitan

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale

la luminosul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt

Preacuviosului și Preacucernicului Cler,

Cinului monahal și poporului binecredincios din cuprinsul

Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale,

Har, milă și pace de la Milostivul Dumnezeu,

iar de la noi, părintești binecuvântări.


– Cincizecimea –

TAINA IUBIRII REVĂRSATE PRIN DUHUL SFÂNT

 

„Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului,  pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște” (In. 14, 16 – 17).

Preacuvioși şi Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

Astăzi cu toții sărbătorim Pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii, la Ierusalim. Semnificația acestui praznic este cuprinsă într-un cuvânt din Faptele Apostolilor: „și s-au umplut toți de Duhul Sfânt” (FA. 2, 4). Ce înseamnă că „s-au umplut toți de Duhul Sfânt” (FA. 2, 4) și ce anume au simțit apostolii în acel moment? Au avut o experiență copleșitoare a iubirii lui Dumnezeu, s-au simțit inundați de iubire. Sfântul Apostol Pavel confirmă acest lucru, atunci când spune căiubirea lui Dumnezeu s-a revărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă” (Rm. 5, 5). Toți sfinții care au avut o experiență profundă a lucrării Duhului Sfânt, adeveresc acest lucru prin viața lor și în scrierile lor. Prima roadă a prezenței Duhul Sfânt într-o persoană este acela de a o face să se simtă iubită de Dumnezeu cu o iubire duioasă și infinită.

Minunea vorbirii în limbi este, de asemenea, un semn că ceva nou s-a întâmplat în lume (cf. FA. 2, 4). Este uimitor faptul că această vorbire în limbi noi și diferite, în loc să provoace confuzie, dimpotrivă, creează

înțelegere și unitate. La Turnul Babel toată lumea vorbea aceeași limbă, dar, la un moment dat, nu se mai puteau înțelege unii cu alții, producându-se o mare confuzie. La Cincizecime toți vorbesc limbi diferite, și, totuși, fiecare îl înțelege pe celălalt. Cum este cu putință aceasta? Pentru a descoperi, este suficient să observăm despre ce vorbesc cei ce zidesc Turnul Babel și despre ce vorbesc apostolii Domnului la Rusalii. Primii spun: „Haidem să ne facem un oraș şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă înainte de a ne împrăștia pe fața a tot pământul!” (Fc. 11, 4). Acești bărbați sunt animați de o dorință de putere, vor să devină celebri, își caută propria lor slavă, care, ca orice slavă omenească, este deșartă. La Cincizecime, apostolii mărturisesc marile lucrări ale lui Dumnezeu. Ei nu se gândesc să-și facă un nume sau o faimă, ci să facă cunoscut numele cel sfânt a lui Dumnezeu. Ei nu caută să se propovăduiască pe ei înșiși, ci propovăduiesc Evanghelia Domnului Hristos și faptul că Dumnezeu S-a pogorât în mijlocul nostru, arătând că adevărata măreție a omului este tocmai slujirea. Astăzi, când Duhul Sfânt se pogoară, dorința de putere este înlocuită tocmai cu dorința de a sluji, iar legea egoismului este înlocuită de legea dragostei.

Propovăduirea sfinților apostoli este un mesaj de o importanță vitală și pentru lumea de astăzi. Trăim într-o epocă în care comunicarea s-a dezvoltat foarte mult, dar, din păcate, doar pe orizontală. Cu cât comunicarea crește mai mult, cu atât se resimte mai mult lipsa de comuniune. Redescoperirea semnificației Cincizecimii creștine sau a Pogorârii Duhului Sfânt este singurul lucru care poate salva societatea noastră modernă de la căderea, din ce în ce mai mult, într-un nou Turn Babel. Fiecare inițiativă a noastră se confruntă cu o alegere: poate fi Babel sau Cincizecimea – Pogorârea Sfântului Duh. Este Babel, dacă este dictată de egoism și de dorința de a-i stăpâni pe ceilalți – este Cincizecime, dacă izvorăște din iubire adâncă pentru Dumnezeu și respect pentru libertatea celorlalți.

Iubiți credincioși,

Anul nul 2024 a fost proclamat, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca „An Omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor” și „An comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți (fără plată)” în Patriarhia Română. Această omagiere rânduită de către Biserica noastră propune o aprofundare a tainei iubirii lui Dumnezeu în proximitatea Sa cea mai adâncă cu făptura, respectiv cu suferința fapturilor Sale.

Prin această omagiere privită și ca o aprofundare a modului în care s-a făcut și se face pastorala celor aflați în suferință și boală, Biserica îndeamnă înainte de toate la contemplarea lucrării mântuitoare a Domnului Hristos în toată complexitatea ei și arată omului în suferință și boală că nu este lipsit de mila lui Dumnezeu, iar suferința lui nu trebuie să ducă în nici un caz la izolare, tristețe și moarte ci, prin „încredințarea în mâinile lui Dumnezeu” (cf. Luca 23, 46), suferința se preschimbă în bucurie și comuniune, respectiv în înviere. Asumarea suferinței proprii, precum și a celorlalți, devine o suferință împărtășită de Hristos, adică compătimire spre vindecarea tuturor.

Iubiți credincioși,

Ca în fiecare an, la acest Praznic izvorâtor de viață și sfințenie, se organizează o colectă pentru susținerea proiectelor pastorale, misionare și sociale ale Mitropoliei noastre. De aceea apelăm din nou la bunăvoința fiecăruia dintre dumneavoastră și vă adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre, aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilitățile sale și „cum socotește cu inima sa”, precum ne învață sfântul apostol Pavel, „căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună” (2 Cor. 9, 7). Astfel, putem contribui și noi la mângâierea și ajutorarea celor mai lipsiți decât noi și a celor aflați în suferință, săvârșind un lucru bineplăcut lui Dumnezeu la slăvitul Praznic al Cincizecimii.

Fie ca Harul Duhului Sfânt, Cel ce astăzi S-a pogorât peste sfinții ucenici și apostoli la Ierusalim, să vă facă pe toți părtași darurilor Sale celor netrecătoare, dintre care primul este „dragostea care nu cade nici o dată” (I Cor. 13, 8), spre înnoirea vieții și spre a noastră mântuire!

Ai voștri ierarhi și păstori și de tot binele cel spre mântuire doritori,

† Mitropolitul IOSIF

al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale

 

† Episcopul SILUAN

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† Episcopul TIMOTEI

al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

† MARC NEMŢEANUL

Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† NECTARIE DE BRETANIA

Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

† ATANASIE DE BOGDANIA

Arhiereul Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

† TEOFIL DE IBERIA

Arhiereul Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei


Dată la reședința noastră din Paris, la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, 23 iunie, anul mântuirii 2024.

ro_RORO
Copy link