Selectează o Pagină

Loading

Ritmul tot mai trepidant și stresant din societatea occidentală, asociat cu sărăcia și superficialitatea relațiilor umane, care sunt și mai accentuate de condiția de emigrant, impun celui care dorește să trăiască creștinește o legătură permanentă cu părintele său, pentru a-l învăța și a-l călăuzi duhovnicește. Aceasta presupune, în consecință, o disponibilitate și o jertfelnicie mereu crescânde din partea preotului (care frecvent împarte slujirea preoțească și cu munca) care voiește să fie bineplăcut întru toate Domnului și să fie desăvârșit rob al Lui.[1] De aceea, formarea catehetică și duhovnicească a credincioșilor trăitori în Italia, San Marino și Malta se desfășoară în paralel cu formarea continuă a preoților (și preoteselor) începători (și nu numai), atât prin programele propuse de Centrul de Studii Dionisie Exiguul al Episcopiei Italiei[2], cât și prin repetatele întâlniri ale acestora cu episcopul și cu preoții (preotesele) care au deja o experiență bogată în domeniu.

Preoteasa se vede adesea implicată în această complexă și delicată lucrare de plămădire a fiilor lui Dumnezeu, mai ales în ce privește predarea credinței la cei mici, în absența benefică a bunicilor, care odinioară le predau credința, și a părinților, care nu o mai cunosc suficient pentru a o face. Astfel, în paralel cu propria formare catehetică și duhovnicească, preoteasa se implică frecvent în partea practică a catehezei, mai ales atunci când îi are de crescut și de educat pe propriii ei copii. Însoțirea catehetică a diferitelor vârste de înțelegere și de conștiință ale copiilor este, după cum se știe, fundamentală pentru tot restul vieții lor.

Activitatea catehetică ocupă un loc foarte important în misiunea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, fiind, de fapt, una dintre caracteristicile esențială a unei Biserici vii, ancorate în Sfânta Tradiție. Această activitate izvorăște din grija părintească față de fiii ei duhovnicești, de la cei mici până la cei vârstnici, care au nevoie şi de hrană pentru suflet.

            Catehizarea copiilor şi a tinerilor

În cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, își desfășoară activitatea 242 de scoli parohiale, în cadrul cărora se organizează diferite evenimente şi activități cu caracter catehetic. Cursurile școlilor parohiale au loc preponderent sâmbăta sau duminica, în continuarea Sfintei Liturghii, iar în parohiile care dispun de spațiu propriu, copiii vin la cateheză şi în alte zile din cursul săptămânii. Copiii sunt împărțiți pe grupe de vârstă, de obicei 3 grupe, iar, în parohiile mai mari, chiar și în 4 grupe. De obicei, cateheza urmează anul liturgic, fiind explicate sărbătorile şi evangheliile duminicale, la care se adaugă și partea de studiu de, conform manualelor clasice de religie. Multe școli parohiale urmează şi o planificare mult mai complexă, sistematică, îmbogățită cu alte activități conexe: ateliere, excursii, ieșiri în aer liber, pelerinaje, evenimente culturale sau patriotice.

Alături de partea de vocație bisericească a școlilor catehetice, în foarte multe dintre acestea au loc și ore de limbă română, de geografie, istorie românească, cultură și civilizație, îmbinate cu redescoperirea tradițiilor și obiceiurilor naționale, Biserica acoperind și valența de „educator” în tot ce ține nu doar formarea de buni creștini dar și de buni români. Aceasta face că, pe măsură ce tinerii devin mai buni creștini, ei devin și mai buni români și, totodată, o mărturie vie ce grăiește de la sine și care, nu de puține ori, îi determină pe cei care o întâlnesc să-și reconsidere propria trăire creștină și propria identitate românească sau propriile tradiții.

Anual, sunt organizate două concursuri catehetice: Concursul Național Catehetic, promovat de Patriarhia Română, şi Concursul on-line, cu participare internațională „Împreună cu Hristos în lume, la începutul mileniului III”.[3] La acestea participă cu interes un număr mare de copii şi tineri din Episcopia noastră, precum și din Europa. În anul 2022, peste 10 000 de copii și tineri au participat la cele două concursuri.

Multe școli parohiale dispun de o bibliotecă proprie, dotată cu manuale şi alte cărți de cateheză în limba română. Materialele digitale sunt stocate pe un server ce este actualizat periodic de către Departamentul Catehetic, la care au acces toți responsabilii pentru cateheză. Pentru schimbul reciproc de informații şi materiale, cateheţii au la dispoziție şi un grup pe o rețea de socializare. Periodic sunt organizate întâlniri de consfătuire şi formare a cateheților, în special on-line, dar şi în prezență.

Tinerii ortodocși români din Italia, organizați de curând în Asociația Nepsis Italia (cu activități în cadrul Frăției Nepsis a Episcopiei, întemeiată în anul 2008), sunt sprijiniți în activitățile lor de către Departamentul pentru Tineret, care coordonează organizarea de tabere şi școli de vară,  diferite întâlniri şi ateliere adresate tinerilor, sesiuni de formare a voluntarilor și animatorilor pentru tabere, pelerinaje, excursii şi Congresul (anual) Nepsis.

În anul 2022, în cele 242  de școli duminicale din parohiile noastre, au participat, în mod regulat, un număr de 6 681  de copii și tineri, după cum urmează:

  • 1 827 preșcolari;
  • 3 486 școlari;
  • 1 705 adolescenți;

 

Catehizarea adulților – studiu biblic

Pentru catehizarea continuă a adulților, se organizează, în multe parohii, atât în prezență cât şi on-line, seri de cateheză biblică şi liturgică, centrate pe explicarea Sfintei Scripturi şi a Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine şi a altor slujbe bisericești.

În sprijinul acestei activități de catehizare a adulților vin mai multe publicații periodice ale Eparhiei: foaia de cateheză „Merinde pentru suflet” (din 2009) şi varianta în limba italiană care o însoțește „Nutrimento per lanima”, Revista Apostolia – ediția de Italia, portalul Theofania Media, unde sunt publicate săptămânal cateheze scrise, dar şi audio-video, cuvinte de învățătură, rugăciuni şi slujbe, predici cu caracter catehetic ale ierarhilor noștri. La aceste publicații se adaugă Revista Theologica a „Centrului de Studii Dionisie Exiguul”, care conține articole de specialitate în domeniul teologiei, la nivel academice.

La nivel eparhial, se mai organizează, anual, on-line şi în prezență, întâlniri/conferințe cu caracter catehetic, dedicate credincioșilor adulți, la care se adaugă serii de conferințe tematice, simpozioane, activități în parohii, etc., în cadrul Săptămânilor pentru Misiune și al Săptămânii Familiei.

În perioada Postului Mare şi a Postului Nașterii Domnului, precum și în perioada Pascală, ierarhii eparhiei prezintă clericilor, tinerilor şi credincioșilor din cuprinsul Episcopiei un ciclu de cateheze de suflet folositoare (31 pe parcursul anului 2022).

Tot în perioada Postului Mare, au loc și Serile Filocalice, care cuprind un amplu program catehetic și duhovnicesc, destinat tinerilor din parohii. În aceeași perioadă, credincioșii sunt invitați să aprofundeze studiul Sfintei Scripturi, şi prin programe de lectură a Noului Testament în 40 de zile, citirea zilnică a Psalmilor lui David (roata Psaltirii). La acestea se adaugă şi promovarea unei cărți de suflet folositoare (Cartea lunii), prin trimiterea unei recenzii a acesteia, de către Departamentul pentru Misiune, precum și alte conferințe, la nivel parohial şi protopopial, prezentate de invitați din țară sau din cadrul Eparhiei.

Pe parcursul anului 2022, la orele de Cateheză și Studiu Biblic au participat, în mod regulat, 3 880 adulți, în 184 de parohii;

Catehezele pregătitoare pentru Taina Botezului  şi Taina Cununiei

Editura Episcopiei a publicat, până în prezent, o serie de broșuri, în colecția intitulată „Catehetica”, pe tema Tainei Sfântului Botez şi a Tainei Cununiei, a Spovedaniei și Împărtășirii, Învățătura celor 12 Apostoli sau Didahia, precum și o broșură în limba italiană, adresată celor care doresc să cunoască mai bine învățătură de credință ortodoxă.

Catehezele premergătoare primirii Sfintelor Taine au loc, încă de la primul contact al solicitanților cu preotul paroh, ocazie cu care li se arată importanța unei pregătiri adecvate, în vederea participării active la respectiva Sfântă Taină a folosului duhovnicesc ce decurge din aceasta.

În perspectiva Botezului, dialogul se începe cu viitoarea mamă (și cu familia ei) încă din perioada sarcinii, fiindu-i recomandată spovedania și împărtășirea, în mod regulat. Rugăciunile de la 8 şi 40 de zile constituie, de asemenea, un prilej de dialog și cateheză pentru familia care va boteza, prilej cu care li se poate prezenta rânduiala, scopul şi roadele Sfintei Taine pentru care aceștia se pregătesc, importanța spovedaniei premergătoare evenimentului, precum și importanța continuării vieții în Hristos și în Biserică, după primirea respectivei Sfinte Taine.

De multe ori, la întâlnirile de pregătire pentru Cununie sau Botez, se constată o totală sau o mare lipsă de cunoștințe cu privire la credință, la viețuirea creștinească și la practică liturgică. Primul pas ce se face, în aceste cazuri, constituie în propunerea unui parcurs de lectură scripturistică, catehetică, și duhovnicească elementare, prin care cel care vine spre preot să se familiarizeze cu învățătura Evangheliei și cu elementele fundamentale ale credinței, cu principiile de viață creștină și cu figurile exemplare ale celor care au împlinit rostul vieții creștine până la capăt – Sfinții. Astfel, persona se angajează la un „program” de viață creștină, iar întâlnirea ei cu preotul devine treptat o convorbire catehetică și duhovnicească ce o aduce la a conștientiza, tot mai mult, gradul de îndepărtare a sa de la principiile de viață creștină și, totodată, importanța vitală a legăturii sale personalizate cu Dumnezeu, sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc.

Pe măsură ce această conștiință crește și se maturizează, convorbirea catehetică se transformă într-o tot mai responsabilă și adâncă conștientizare a propriilor păcate și, implicit, la o spovedanie care nu se mai limitează la un simplu interogatoriu cu caracter de anamneză, ci devine un act sacramental de autentică pocăință, un veritabil al doilea botez care înnoiește întreaga ființă și se face început de viață nouă pentru cel care îl trăiește.

Liturghia și cateheza mistagogică

Cateheza are un rol foarte important și în ce privește însoțirea persoanelor pe calea creșterii în înțelegere și în conștiință, cu privire la Darul cel mare și la foloasele Sfintei Împărtășanii. Prin urmare, se impune o cateheză mistagogică continuă în parohii, după modelul Sfinților Ierarhi ai primelor veacuri creștine: Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Chiril al Ierusalimului sau Chiril al Alexandriei, care să țină cont de diferitele categorii de vârstă trupească și duhovnicească ale credincioșilor, pentru a se evita transformarea participării lor la împărtășire într-un act simplu și banal, care nu mai aduce celui în cauză folosul așteptat. Se constată, de pildă, că, deși nu au o formare teologică specifică, copiii care de mici au fost împărtășiți cu Sfintele Taine au o receptivitate sporită și la a primi și la a înțelege explicațiile privitoare la ceea ce primesc și la ceea ce se întâmplă atunci când se apropie de Sfântul Potir.

Unul dintre efectele vizibile și palpabile ale participării la Sfânta Liturghie se poate constata, atât în plan personal, prin dobândirea treptată a unui echilibru și a unei stări de împăcare lăuntrice, cât și în plan familial, prin întărirea unității dintre soți, întemeiate pe Sfânta Taină a Cununiei, și a unității și armoniei dintre părinți și copii. Aceasta face ca familia creștină care își acordează ritmul vieții cu participarea duminicală la Dumnezeiasca Liturghie (care devine catehetică în sine) și, pe cât posibil, cu împărtășirea tot mai regulată cu Sfintele Taine, să vadă lucrarea harul lui Dumnezeu în interiorul ei și prefacerea ei în „biserică”.

Cateheza – conștiință creștină și conștiință de neam

Pentru creștinul trăitor printre străini, (re)găsirea de sine, în Hristos și în Biserică, determină regăsirea de sine ca neam, redescoperirea datului ontologic pe care îl constituie identitatea sa (românească, în cazul nostru), cu toate calitățile care o caracterizează: omenie, bunătate, generozitate, jertfelnicie, altruism, credincioșie față de Dumnezeu și față de semeni.

Cu cât persoana se regăsește pe sine cu și în Hristos, ea se regăsește ca ethos, ca identitate aparținătoare unui neam. Cu cât își cunoaște și își adâncește propria identitate creștină, cu atât ea își trăiește mai deplin și mai echilibrat identitatea de neam, împlinind-o pe aceasta cu folos mântuitor, în măsura în care se împlinește în Hristos. 

Cateheza cu caracter continuu, la copii, tineri și adulți, integrată în viața liturgic-sacramentală ritmată de Dumnezeiasca Liturghie din duminici și sărbători, constituie temelia pe care se clădește identitatea fiilor lui Dumnezeu, identitate pe care se altoiesc frumos și armonios toate trăsăturile specifice neamului din care ne-am plămădit, spre slava Celui Care, de la moarte la viață și de pe pământ la cer, ne-a trecut pe noi.[4]

Biseria, mama neamului românesc, însoțindu-și fiii pribegi prin lume, îi adună, îi primește, îi îngrijește și îi educă creștinește, învățându-i totodată să-și (re)cunoască tezaurul cultural național și să-l predea mai departe generațiilor viitoare. Fiii neamului românesc din Peninsula Italică, San Marino și Malta, privesc cu filială recunoștință spre Biserică, aducând laudă lui Dumnezeu pentru purtarea ei de grijă, și se bucură să fie creștini ortodocși și români, acolo unde le-a fost rânduit să trăiască, rugând mulțimea de sfinți de pe binecuvântatul pământ al Italiei și al României să le binecuvinteze țara și poporul și să-i călăuzească pe toți la limanul cel lin al mântuirii.

Preot Nicolae Budui

Consilier Coordonator al Sectorului Catehetic – Educațional al Episcopiei Italiei


[1] Cum se amintește la hirotonia preotului.

[2] Prin cele două serii de conferințe (toamnă și primăvară) pentru formarea continuă a clericilor și prin Universitatea de Vară.

[3] Cu această ocazie, a fost lansată cartea „Gânduri de îngeri”  în 7 volume, care adună gândurile a peste 10.000 de copii participanți la concurs.

[4] Cf. Canonul Învierii, Cântarea Întâi.


ro_RORO
Copy link