Selectează o Pagină

Loading


Sub influența pozitivă a unui bun prieten am ajuns de câteva luni să mă împărtășesc cu Trupul și Sângele Domnului mai des, aproape în fiecare duminică și sărbătoare. N-am făcut acest lucru de capul meu ci mereu cu binecuvântarea părintelui duhovnic.

De atunci viața mea s-a schimbat… Nu mult, dar nici puțin. Văd lucrurile altfel. Intuiesc orizonturi pe care până acum nici nu le visam. Prezența Domnului Hristos în mine mi-a schimbat felul de a vedea viața mea în Biserică și felul în care trăiesc zilnic.

Aștept duminica și Sfânta Liturghie cu mult dor… mă gândesc la Domnul meu cu cea mai sinceră dorință și întotdeauna am emoții… dacă mă voi împărtăși sau nu, dacă am am păcătuit astfel încât să fiu sau nu oprit de la Euharistie… Am emoții dacă-l voi găsi pe părintele la spovedanie…

În ultimele luni îl simt pe Dumnezeu în viața mea mai puternic. Pentru că mă împărtășesc mai des, Hristos Domnul îmi da mai multă putere să lupt cu păcatele din mine, conștientizez mai puternic răul din mine, sunt mai atent la cuvintele și gesturile mele.

Nu am devenit mai bun, dar am devenit mai conștient. Conștiința lucrează mai puternic înlăuntrul meu.

Nu mai merg la Sfânta Liturghie pentru că așa este bine. Nu mai caut să bifez prezențe la biserică ci aștept cu nerăbdare duminica pentru a-L primi pe Domnul nostru drag, pe Iisus Hristos Mântuitorul lumii, care vine în noi înșine pentru a ne schimba.

Plăcerile lumii nu mai înseamnă așa de mult pentru mine ca înainte… au început să mi se pare mai puțin semnificative decât înainte. Cu toate acestea am început să descopăr în mine munți de mândrie, egoism, răutate, slavă deșartă și tot ce vine la pachet cu toate acestea.

Nu mai număr decât ori m-am împărtășit luna aceasta, postul acesta sau anul acesta. Nu mă mai interesează acest lucru. Eu îl vrea pe Iisus Hristos Domnul nostru permanent în mine. Vreau să mă împărtășesc cu El zilnic dacă s-ar putea. M-am îndrăgostit de El.

Îi simt puterea. Simt cât de minunat lucrează El în noi prin Taina Euharistiei. Am înțeles cu prin El putem face totul. Eu voi împlini toate poruncile lui Dumnezeu cu ajutorul lui Dumnezeu prezent în mine. Noi vom împlini toată Evanghelia lui Hristos, prin Iisus Hristos care se sălășluiește în noi prin Taina Euharistiei.

Există discuții în Biserica noastră cu privire la frecvența împărtășirii cu Iisus Hristos din Sfântul Potir. Se vorbește de minim 4 împărtășiri pe an în fiecare post, sau să treacă minim 40 de zile între împărtășiri… Unii preoți sau creștini care se împărtășesc duminică de duminică sunt considerați eretici, ca și cum rostul Sfintei Liturghii ar fi altul decât împărtășirea.

De la începutul Bisericii, Sfânta Liturghie consta doar în împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, iar mai apoi pe parcurs s-au adăugat citirile din Sfânta Scriptură, cântările, psalmii, predica. Și astăzi o avem în forma aceasta a ei bogată. Dar în esență Liturghia este jertfa Domnului Hristos care se oferă lumii prin pâine și vin. Liturghia este Euharistie, restul sunt detalii.

Liturghia este modul prin care Dumnezeu se oferă oamenilor pentru a Se sălășlui în ei, și pentru a lucra din interiorul lor.

Împărtășirile cu Hristos nu se numără! Asta e viața mea!

Cine numără de câte ori a mâncat luna aceasta? Cine numără de câte ori a respirat în fiecare zi?

Cine numără de câte ori și-a îmbrățișat soția sau de câte ori și-a sărutat copilul? Cine numără de câte ori și-a sunat prietenii săptămâna trecută, sau de câte ori s-a văzut cu ei?

Cine poate cuantifica iubirea? Cine poate limita matematic exprimarea iubirii între două persoane? Cine?

Ce lege mă oprește să-mi sărut soția de 1000 de ori într-o zi, ca o exprimare a iubirii mele față de ea?

Cine numără suspinele sau dorul meu către Persoana iubită?

De ce credeți că se săvârșește Liturghia în fiecare zi în mănăstiri? Nu pentru că așa este bine, ci pentru că oamenii de acolo, monahii și monahiile au lăsat lumea pentru Hristos, ca să-L poată avea oricând, fără niciun impediment, ca să se poate împărtăși de El oricând, fără a mai fi opriți de păcatele pe care le făceau în lume.

Dacă eu îl doresc pe Hristos din toată inima mea secundă de secundă, atunci nicio lege din lumea aceasta nu-mi poate sta împotrivă să-L caut și să mă împărtășesc cu El cât mai des. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în acest sens:

„Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: “Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere”. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru.” (Romani 8, 35-39)

Dar concret care este dragostea lui Dumnezeu pentru noi?

Toată lucrarea de mântuire săvârșita de la începutul lumii și culminând cu întruparea, viața, minunile, propovăduirea, jertfa Sa pe Cruce și Învierea din morți.

Ce este Sfânta Euharistie? Părintele Dumitru Stăniloae ne spune că este Trupul și Sângele lui Iisus Hristos cel Înviat. Auziți minune!

Ne împărtășim cu Trupul cel înviat al lui Hristos, Trupul plin de Harul lui Dumnezeu, Trupul transfigurat, plin de dumnezeire.

Și ce se întâmplă când ne împărtășim noi cu acest Trup? Dobândim și noi calitățile acelui Trup.

Trupul meu cel păcătos se „amestecă” cu Trupul lui Hristos cel plin de Har, sufletul meu cel păcătos se îmbibă de mireasma tainică a Duhului Sfânt. Și așa se schimbă viața noastră!

Pentru omul depărtat de Dumnezeu, împărtășirile cu Hristos se numără, pentru omul care-L caută și-L iubește pe Dumnezeu, Sfânta Euharistie devine viața Însăși, respirația lui, idealul lui, gândul lui cel mai puternic.

Stau cu emoții și aștept fiecare duminică cu gândul că iarăși mă voi împărtăși cu Trupul și Sângele Domnului. Iar dacă în cursul săptămânii mai apare o sărbătoare sau două sau chiar 3, atunci nu mai zic cum ziceam înainte: „Vor fi trei liturghii săptămâna aceasta… o să mă plictisesc”. Acum tresalt de bucurie când văd calendarul înroșit de sărbători, pentru că știu că mă voi putea împărtăși de mai multe ori cu Domnul nostru cel drag.

Iubirea nu se numără… iubirea n-o poți limita… iubirea n-are margini.

Apropiați-vă de Iisus Hristos cel din Potir și veți vedea că este același cu Iisus Cel din icoană, același cu Iisus Cel din ceruri, același Dumnezeu căruia vă rugați în inimile voastre, același Iisus Hristos care vă mustră când greșiți și vă mângâie când vă cereți iertare. Euharistia este Biserica.

Trupul și Sângele Domnului sunt Însăși Biserica Ortodoxă. În această Biserică ne unește Dumnezeu pe toți. În Iisus Hristos euharistic ne unește Dumnezeu pe toți oamenii de pe acest pământ.

Dacă Iisus Hristos Cel din Potir nu este centrul vieții noastre duhovnicești, interesul suprem al creștinului, atunci înseamnă că încă n-a înțeles ce se întâmplă în Biserică și care este voia lui Dumnezeu.

Euharistia este Hristos. Iar Hristos este totul. Prin urmare Euharistia este totul.

Dacă noi venim la Liturghie pentru altceva decât pentru Euharistie atunci am pierdut însăși esența Ortodoxiei.

Îl vreau pe Iisus Hristos din Potir cu toată inima, în fiecare zi dacă ar fi posibil.

(Claudiu Balan)

https://ortodoxiatinerilor.ro/tinerii-biserica/euharistia-continua/19816-iisus-hristos-potir-euharistie

ro_RORO
Copy link