Selectează o Pagină

Loading


Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai sfântului lăcașului acestuia.

Rugăciunea se îndreaptă acum spre Biserica Luptătoare, spre creștinii participanți și toți membrii Bisericii care sunt legați în mod deosebit de lăcașul în care ne aflăm spre săvârșirea Sfintei Liturghii: enoriașii, adică membrii comunității parohiale, prezenţi sau nu la slujbă, ctitorii și binefăcătorii, cerând ceea ce este esențial pentru ei: mila lui Dumnezeu, viața cea adevărată, pacea sufletului, sănătate, mântuire, cercetarea de către Dumnezeu, lăsarea și iertarea păcatelor. Învățăm din această ectenie ce ne este cu adevărat folositor și ca urmare ce trebuie să-i cerem lui Dumnezeu și în rugăciunile noastre particulare.1

În continuare, Liturghierul indică posibilitatea adăugării unor cereri diferite, în funcţie de contextul concret în care se slujește Sfânta Liturghie2. Spre sfârșitul Liturghierului găsim tipărite cereri la diferite trebuinţe: la vreme de neplouare și foamete; la vreme de necontenire a ploilor; pentru cei ce călătoresc; pentru cei bolnavi; pentru vrăjmașii cei ce ne urăsc și ne asupresc; pentru cei ce sunt în închisori; pentru năvălirea vrăjmașilor; la boli molipsitoare; mulțumiri pentru milostivirea și pronia lui Dumnezeu; pentru cei ce sunt asupriți de vrăjmași; pentru înmulţirea dragostei și dezrădăcinarea urii și a toată răutatea; pentru cererea și câștigarea celor de trebuință și de folos; pentru vreme de orice nevoie și primejdie omenească.3 De asemenea se pot adapta și alte cereri preluate din Molitfelnic (de exemplu pentru elevi și studenți) sau cu hotărârea Sfântului Sinod și decizia Episcopului Eparhiot, în anumite împrejurări, unele cereri speciale.

Un model de ectenie specială care din anul 2011, o adresează lui Dumnezeu întreaga Biserică Ortodoxă Română este cererea pentru săvârșirea lucrărilor catedralei neamului nostru românesc: Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii şi miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului şi pentru toţi ziditorii şi lucrătorii care se ostenesc cu înălţarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea şi ajutorul lor.

Este bine să se evite pomenirile nominale care lungesc în mod artificial slujba și o fragmentează, cu excepția cazului, în care anumite persoane se află în situații deosebite în care au nevoie de rugăciunile celorlalți.

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântã și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântã și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă.4 Ultima cerere îi cuprinde pe toți cei implicați în mod direct în buna desfășurare a slujbei: cei ce aduc daruri și fac bine în biserică, cei ce se ostenesc pentru biserică, cei ce cântã la slujbã și întregul popor participant la Sfânta Liturghie care așteaptă în credință marea și bogata milă a lui Dumnezeu.

Prin rugăciunea pe care o rostește, preotul întărește rugăciunea poporului cerând mila lui Dumnezeu: Doamne, Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi, robii Tăi, și ne miluiește, după mulțimea milei Tale, și trimite îndurările Tale peste noi și peste tot poporul Tău, care așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.5

Dumnezeul nostru este Dumnezeul milei și al iubirii, mai tare decât orice stăpânire și putere. Dumnezeu cu desăvârșita și nemăsurata Sa dragoste lucrează spre mântuirea tuturor mebrilor Bisericii și a întregii făpturi. Dumnezeu vrea să fie prezent cu milostivirea Sa în viața fiecărui om. Iubirea și milostivirea dumnezeiască se împărtășește tuturor participanților la Sfânta Liturghie care sunt cu inima, cu sufletul și cu mintea conectați prin rugăcini, închinăciuni și cântări la Dumnezeu. Dar, din păcate, capturați de cel rău, întunecți în necredință, în loc să meargă și să participe la Sfânta Liturghie, mulți frați ai noștri, îl refuză pe Dumnezeu și ca niște copii rătăciți întorc spatele chiar Tatălui, și astfel, se leapădă chiar de Binefăcătorul Suprem al tuturor! Ferice de creștinii care nu s-au lepădat, și duminică de duminică și în sărbători participă cu dragoste la Dumnezeiasca Liturghie. Aceștia prin dragostea lor închinată lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie își arvunesc mântuirea și au șansa să devină cetățenii Împărăției lui Dumnezeu.

Pr. Silviu State 


Note bibliografice:

1). Pr. Prof. Florin Botezan, Explicarea Sfintei Liturghii, p.75-76; 

2). Pr.Prof.Dr.Ene Braniște, Liturgica Specială pentru facultățile de teologie, București, 2005.p.191;

3). Liturghier-pentru preoți, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod și binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2012, pp. 433-482;

4). Ibidem, p.151;

5). Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur – pentru preoți, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2012, p.74-75;


                                                                                                                     

 

 

 

 

ro_RORO
Copy link