Selectează o Pagină

Loading

Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci | Taina nașterii din apă și din duh

Convorbirea lui Iisus cu Nicodim

Ev. Ioan 3, 13-17

Evanghelia de astăzi ne descoperă dialogul, adâncit în har, între Hristos și Nicodim, învățătorul de lege iudeu. Domnul prorocește despre moartea și Învierea Sa, care descoperă Taina nașterii din nou la viață – Sfântul Botez.

Taina Botezului, descoperită astăzi de Însuși Hristos, ni se arată a fi o naștere din apă – care pe toate le curăță și le reface – și din Duh – adică din fire dumnezeiască. Este o refacere a lumii prin har, de data aceasta, printr-o naștere care ne duce la viața cea veșnică. Dumnezeu ne înfiază în chip tainic, arătându-ne cetățeni ai Raiului și ne călăuzește toată viața prin Duhul Sfânt, care la Botez se sălășluiește în inima omului, care devine după cuvântul patericului – stâlp de foc rugător. Din această clipă, se naște Împărăția Cerurilor în inima celui care se unește, prin apa Botezului, cu Hristos, Împărat și Dumnezeu adevărat.

Aflăm din evanghelie că, după cum a înălțat Moise șarpele de aramă în pustiu (Numerii 21, 8), tot așa se cuvenea să fie înălțat şi Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El (și se botează în numele Lui și se pecetluiește cu pecetea Duhului Sfânt) să aibă viața cea veșnică.

Vechiul Testament ne relatează că, pentru a se putea vedea șarpele de aramă, acesta trebuia să fie „înălțat”, ca tot poporul să-l privească și să se vindece de răni. Aceasta este o prorocie a chipului lui Hristos pe Cruce, pe Care privindu-L tot omul, care crede în El, să dobândească vindecare. Șarpele este simbolul înțelepciunii. Arama cea „înfocată” ne amintește de focul iubirii lui Dumnezeu care aduce tămăduire inimilor omenești, rănite și zdrobite de „veninul” răutăților și a păcatului.

Hristos este Înțelepciunea, Care ne descoperă iubirea cea nebună a lui Dumnezeu pentru Om: primind moartea pe cruce, El biruie moartea. El este Șarpele dumnezeiesc, remediul tainic și veșnic, împotriva vrăjmașului neamului omenesc (șarpele păcatului). Toiagul pe care a fost ridicat șarpele este chipul Crucii, pre-închipuire a pomului cunoașterii binelui și a răului, sădit în mijlocul Raiului pierdut (și astăzi arătat din nou).

Tainic lucru înțelegem, că, Omul a trebuit să primească a muri sieși, lepădându‑se de antinomiile acestei lumi, pentru a se uni cu Dumnezeu și a ajunge la pomul vieții – care rodește din Sângele și Trupul Domnului Hristos. Pentru a putea gusta din acest rod, în chip tainic, la fiecare Sfântă Liturghie, omul trebuie să se unească prin Botez cu Cel Care ni se descoperă a fi „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6).

Hristos este Șarpele dumnezeiesc, Care Își dă viața pentru noi, până la sfârșit. Înainte de a muri cu trupul pe Cruce, El a murit lăuntric, a murit Sieși, singurul cu adevărat drept și nevinovat, singurul fără de păcat”, a primit răstignire și moarte, ca noi să gustăm cu adevărat din rodul vieții.  

Astăzi, prin dezvăluirea tainei nașterii prin cruce, începe vremea când Domnul vindecă ce este de nevindecat, iartă ce este de neiertat și adună ce este risipit în lumea aceasta. Vremea când Domnul aduce mângâiere acolo unde este nedreptate și pace acolo unde este tulburare; liniște sufletească acolo unde este neliniște și tămăduire inimilor din care, strop cu strop, izvorăște durere.

Să pătrundem mai adânc taina Crucii și să o îmbrățișăm, căci Crucea este noul Pom al Vieții!

† Atanasie de Bogdania

ro_RORO
Copy link