Selectează o Pagină

Loading

Duminica a 13-a după Rusalii

Pilda lucrătorilor răi | Taina descoperirii viței celei noi

Ev. Matei 21, 33 – 44

Mai actuală ca oricând, pilda care a răsunat în urechile fariseilor și a cărturarilor, care au uitat legea dragostei și a milei, schimbând-o cu obiceiurile lor, răsună astăzi în urechile slujitorilor sfintelor altare.

Săditorul şi Domnul viei este Însuși Hristos, iar mlădițele ei sunt toți cei botezați – „Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul… Eu sunt vița, voi mlădițele“ (Ioan 15, 1-5). Lucrătorii sunt păstorii şi dascălii duhovnicești. Turnul zidit este Biserica, iar teascul este altarul deasupra căruia se săvârșește Taina tuturor tainelor, Euharistia, care aduce viață.

Jertfă tainică, fără de sânge, Mielul lui Dumnezeu, Trupul şi Sângele lui Hristos, care se dă spre hrană credincioșilor „spre iertarea păcatelor şi spre viața de veci” – aici e ascunsă lucrarea viei care rodește viață și nu aguridă, care acrește gustul ființării noastre pe pământ

Dar totuși, durerea rămâne pe undeva, și cuvintele Domnului rostite prin gura prorocului Isaia răsună în inimă: „Ce se putea face pentru via mea şi n-am făcut eu? Pentru ce atunci când nădăjduiam să-mi rodească struguri, mi-a rodit aguridă?” (Isaia 5, 4)

Roadele viei, în veacul acesta, sunt sufletele care gustă mântuire prin lucrarea faptelor bune, care duc spre Viață. Până la urmă, suntem chemați cu toții să fim lucrători vrednici ai viei, să-l primim pe Hristos în inimile noastre, care vor rodi roadă însutită aici și „viață veșnică în veacul ce va să vină”!

Evanghelia de astăzi este și evanghelia care ne descoperă taina „pietrei celei din capul unghiului” (Psalmul 117, 22), care vădește că, fără Hristos nu putem face cu adevărat nimic, căci și via și rodul viei sunt taine care izvorăsc din jertfa Sa de pe Cruce. Ni se descoperă că, gardul lărgit devine legea Noului Testament, teascul – cristelnița, din care ne naștem prin apă și prin duh, iar turnul, Biserica în care suntem cu adevărat apărați de toate strivirile lumii acesteia.

Descoperim că, Împărăția Tatălui se moștenește prin taina dragostei, păstrată în legea Noului Legământ, pășind cu grijă în teascul din care izvorăște sângele vieții, ținând sufletele noastre pe piatra cea din capul unghiului, care este Hristos Domnul și Viața noastră.

Hristos este Capul Trupului celui tainic al Bisericii, în care toți suntem chemați spre moștenirea cea nouă, suntem chemați să fim „seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestim în lume bunătățile Celui ne-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată. (I Petru 2, 9)

Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea“ (Psalm 79, 15-16).

† Atanasie de Bogdania


ro_RORO
Copy link