Selectează o Pagină

Loading

1 Septembrie

Începutul anului bisericesc | Crearea lumii care plinește cununa anului

Sf. Cuv. Dionisie Exiguul

Prima zi a lunii septembrie ne deschide calea spre noul an bisericesc, iar noul an bisericesc se află sub semnul facerii lumii. Dumnezeu face lumea pentru a-și arăta dragostea și înțelepciunea Sa, atât întru cele văzute, cât și întru cele nevăzute.

La acest praznic, rânduit de sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, auzim în evanghelia de la Luca, o prorocie de la Isaia, citită de însuși Domnul Hristos, care se împlinește în această zi binecuvântată:

Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns ca să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi. Şi să vestesc anul plăcut Domnului“ (Isaia 61, 1-2 şi Luca 4, 18-19).

Dacă la început de an nou civil, obișnuim să tragem concluzii privitoare la cele ale lumii, la fiecare început de an nou bisericesc ar trebui să tragem concluzii privind cele sufletești, fiind un moment de cugetare și de repoziționare față de ce este cu adevărat important pentru noi, și anume, viața duhovnicească, iar nu grija după cele ale trupului.

În această primă zi a anului bisericesc, alături de Sfântul Simeon Stâlpnicul, mare nevoitor din părțile Siriei († 459), se face și pomenirea unui sfânt părinte al Bisericii, originar din părțile Dobrogei de astăzi (odinioară Scythia Minor), care s-a născut în jurul anului 470 și a adormit întru Domnul în jurul anului 544, la Roma. Este vorba de Sfântul Dionisie Exiguul (de la exiguus – neînsemnat, smerit, mic – așa cum se considera pe sine), călugăr în sudul Italiei la Vivarium (astăzi Squillace), unde s-a format ca și traducător. El a ajuns la Roma în jurul anilor 500 și a compilat prima culegere de canoane, începând cu cele Apostolice și terminând cu cele de la primele patru Sinoade Ecumenice (a toată lumea), devenind astfel părintele Dreptului Canonic în Apus. El s-a mai făcut cunoscut pretutindeni și pentru faptul că a calculat anii de la nașterea Domnului Hristos, devenind astfel întemeietorul erei creștine, fapt care face că și noi, astăzi, calculăm anii după principiul stabilit inițial de el.

Sfântul Dionisie Exiguul, care este unul dintre cei trei ocrotitori ai Episcopiei noastre, alături de Sfinții Apostoli Petru și Andrei, ni se face pildă vrednică de urmat, astăzi, la început de an bisericesc, prin felul în care și-a închinat întreaga viață slujirii Bisericii lui Hristos, punându-și în folosul obștii creștinești toate darurile cu care Dumnezeu l-a înzestrat.

De aceea, îl rugăm pe Sfântul Dionisie Exiguul să binecuvânteze acest nou început și să ne călăuzească pe calea plină de încercări a vieții, pentru a petrece vremea ce ne-a mai rămas, multă sau puțină, întru curățirea sufletului, spre sfințire și mântuire.

Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și întru pocăință a o săvârși, de la Domnul să cerem!

† Atanasie de Bogdania

ro_RORO
Copy link